Polecany post

"Łowcy płomienia" Hafsah Faizal

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie ze strony Red Girl Books Recenzje jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z art. 13 o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie każda osoba ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie ich poprawienia w razie potrzeby.

Udział w konkursach organizowanych przez stronę Red Girl Books Recenzje wiąże się jednoznaczne z dobrowolnym podaniem danych osobowych i oświadczeniem, że są one podane zgodnie z prawdą. Dane podane w konkursie są wyłącznie przetwarzane wyłącznie w celach konkursowych tzn. publiczne ogłoszenie zwycięzcy konkursu oraz późniejszego przesłania nagrody konkursowej.

Oświadczenie:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej oraz informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych strony Red Girl Books Recenzje oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

>>PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA BLOGU REDGIRL BOOKS RECENZJE<<

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Red Girl Books Recenzje , Blogger